Stálá komise pro sdělovací prostředky
Zápis z jednání č. 14 (20. května 2009)

Související sněmovní tisky

781 Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 2008

789 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2008
ISP (příhlásit)