Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Pozvánka na schůzi č. 51

Související sněmovní tisky

810 N.z. o veřej. ústav. zdravot. zařízeních

829 Novela z. o evidenci obyvatel

837 Novela z. o informačních systémech veřejné správy

921 Novela z. o obcích (obecní zřízení)

940 Návrh zákona o kronikách obcí

955 Novela z. o vodovodech a kanalizacích

956 Novela zákona o pohřebnictví

987 Novela zákona o obcích (obecní zřízení)

998 Vl.n.z. o územním plánov. a stavebním řádu (stavební zákon)

999 Vl.n.z. související s přijetím stavebního zákona

1000 Novela z. o zřízení ministerstev

1015 Vládní návrh zákona o vyvlastnění
ISP (příhlásit)