Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Pozvánka na schůzi č. 47

Související sněmovní tisky

674 N.z. o evidenci psů

810 N.z. o veřej. ústav. zdravot. zařízeních

816 V.n.z. o podpoře výstavby družstevních bytů ze SFRB

823 Novela z. o územních finančních orgánech
ISP (příhlásit)