Usnesení PS č. 2326

k dalšímu doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí (13. června 2002)
ISP (příhlásit)