Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví
Pozvánka na schůzi č. 44

Související sněmovní tisky

810 N.z. o veřej. ústav. zdravot. zařízeních

964 Návrh z. o náhradním výživném

989 N. z. o právu občana na informace ve zdravot. zařízeních

1045 Novela zákona o péči o zdraví lidu

1071 Vl.n.z. o výzkumu na lidských embryon. kmenových buňkách

1114 Vl.n.z. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

1149 Vl. n. z. o zdravotnických zařízeních

1151 Vl. n. z. o zdravotní péči

1152 Novela z. o zdravotní péči - související

1155 Vl. n. z. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

1156 Vl. n. z. o úrazovém pojištění zaměstnanců

1157 Vl.n.z. o úrazovém pojištění zaměstnanců - související
ISP (příhlásit)