Usnesení PS č. 75

k návrhu na volbu předsedů zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací (20. října 1998)
ISP (příhlásit)