Usnesení PS č. 24

k návrhu na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny (24. července 1998)
ISP (příhlásit)