Zemědělský výbor
Zápis z jednání č. 10

Související sněmovní tisky

39 Novela zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon

62 Novela zákonů č. 42/1992 Sb., č. 586/92 Sb., a č. 569/91 Sb.

65 Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

88 Vládní návrh zákona o veterinární péči
ISP (příhlásit)