Zemědělský výbor
Usnesení č. 17 (23. září 1998)

Související sněmovní tisky

6 Zpráva o činnosti Pozemkového fondu za rok 1997
ISP (příhlásit)