Zemědělský výbor
Pozvánka na schůzi č. 57

Související sněmovní tisky

948 Návrh zák. o pozem. úpravách a pozem. úřadech

979 Vládní návrh zákona o Pozemkovém fondu ČR

1084 Vládní návrh zákona o SZPI - EU

1104 Vládní návrh zákona o oběhu osiv a sadby - EU

1160 V. zák. o ukončení činnosti okresních úřadů

1169 Vládní návrh zákona o obchodu s lesními dřevinami - EU
ISP (příhlásit)