Zemědělský výbor
Pozvánka na schůzi č. 51

Související sněmovní tisky

621 Vládní návrh zákona o vinohradnictví a vinařství

703 Návrh novely zákona o úpravě majetkových vztahů

948 Návrh zák. o pozem. úpravách a pozem. úřadech

988 Výroční zpráva a účetní závěrka PF ČR za rok 2000

1015 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2000
ISP (příhlásit)