Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Zápis z jednání č. 19

Související sněmovní tisky

147 Návrh novely zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor

212 Vládní návrh zákona o prevenci havárií s chemickými látkami

229 Návrh novely zákona o odpadech

268 Vládní návrh zákona o vlastnictví bytů

270 Vládní návrh zákona o evidenci obyvatel

271 Vládní návrh zákona o občanských průkazech

272 Vládní návrh zákona o cestovních dokladech
ISP (příhlásit)