Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Zápis z jednání č. 14

Související sněmovní tisky

100 Novela zákona ČNR č. 565/90 Sb., o místních poplatcích

126 Úmluva o přeshraniční spolupráci ve Štrasburku

196 Návrh koncepce reformy veřejné správy
ISP (příhlásit)