Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
Zápis z jednání č. 10

Související sněmovní tisky

65 Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

82 Novela zákona upravující spoluvlastnické vztahy

90 Vládní návrh novely zák. ČNR č. 61/88 Sb., o hornické činn.

108 Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001
ISP (příhlásit)