Zemědělský výbor
Pozvánka na schůzi č. 44 (7. května 2013)

Související sněmovní tisky

914 Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

944 Novela z.o Ústřed. kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
ISP (příhlásit)