Pozvánka na schůzi č. 53 (5. prosince 2019)

Související sněmovní tisky

352 Novela z. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

516 Novela z. o VZP ČR a o zaměstnaneckých pojišťovnách

648 Výroční zprávy a účetní závěrky zdr. pojišťoven za rok 2018
ISP (příhlásit)