Stanovisko k sněmovnímu tisku 0590

Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí
ISP (příhlásit)