Stanovisko k sněmovnímu tisku 0518

Novela z. o dani z nemovitých věcí
ISP (příhlásit)