Stanovisko k sněmovnímu tisku 0465

Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí
ISP (příhlásit)