Stanovisko k sněmovnímu tisku 0440

Novela z. o rozpočtovém určení daní
ISP (příhlásit)