Stanovisko k sněmovnímu tisku 0425

Novela z. o zajišťování obrany ČR
ISP (příhlásit)