Pozvánka na schůzi č. 35 (6. února 2019)

Související sněmovní tisky

72 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech

73 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

74 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.

256 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij.zák.o Sbírce zák.a mez.sml.

260 Novela z. o státním občanství ČR
ISP (příhlásit)