Pozvánka na schůzi č. 29 (9. listopadu 2018)

Související sněmovní tisky

72 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech

73 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

74 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.

136 Novela z. o Rejstříku trestů
ISP (příhlásit)