Stanovisko k sněmovnímu tisku 0275

N.z., kterým se zrušuje zákon o prodejní době
ISP (příhlásit)