Usnesení PS č. 354

k návrhu na jmenování členů kontrolní rady Technologické agentury České republiky (3. října 2018)
ISP (příhlásit)