Usnesení PS č. 350

ke zprávě o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2017 - ke stanovení výše odměn členům kontrolní rady Technologické agentury České republiky /sněmovní dokument 652/ (2. října 2018)
ISP (příhlásit)