Pozvánka na schůzi č. 13 (28. března 2018)

Související sněmovní tisky

30 Novela z. o Ústavním soudu

38 Novela z. o majetkovém vyrovnání s církvemi

42 Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky

54 Novela z. - správní řád

56 Novela z. o převodu vlastnického práva

57 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest.

76 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

79 Novela z. - trestní zákoník
ISP (příhlásit)