Pozvánka na schůzi č. 6 (14. března 2018)

Související sněmovní tisky

31 Novela z. o evidenci tržeb

32 Novela z. o daních z příjmů

46 Novela z. o ČNB

47 Novela z. - daňový řád

48 Vl.n.z. o distribuci pojištění a zajištění

49 Vl.n.z. v souv. s přij. zák. o distrib. pojiš. a zajiš.

66 Vl.n.z.o poskyt.st.záruky ČR na zajiš.zápůjčky ČNB pro MMF

67 N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojištění
ISP (příhlásit)