Ústavně právní výbor
Pozvánka na schůzi č. 56 (16. ledna 2013)

Související sněmovní tisky

585 Novela z. o přestupcích

662 Novela z. o insolvenčních správcích

710 Novela ústav. z. - Ústava České republiky

715 Vl.n.z.o opatřen.ke zvýšení transparentnosti akciových spol.

740 Novela z. - občanský zákoník

760 Novela ústav. z. - Ústava České republiky

771 Novela z. - obchodní zákoník

826 Novela z.o vyšších soud.úřednících a vyšších úřed.stát.zast.

827 Vl.n.z. o státním občanství České republiky
ISP (příhlásit)