Sněmovní tisk 892/0, část č. 3/4
Novela z. o zaměstnanosti

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t089200.pdf (Dokument PDF, 171 KB)t089200.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0892a0.pdf (Dokument PDF, 146 KB)t0892a0.doc

Rozesláno poslancům

23. srpna 2016 v 9:35
ISP (příhlásit)