Novinky

Studie

 • 1.238 Zákonná úprava lobbingu ve vybraných zemích
  (Dokument PDF, 799 KB)
 • 5.389 Srovnání právní úpravy eutanazie a asistované sebevraždy ve vybraných státech
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 2.114 Návrh státního rozpočtu na rok 2020 - základní parametry
  (Dokument PDF, 1021 KB)

Vybraná témata

 • 6/2019 Politické priority v oblasti migrace a azylu - nová Evropská komise a chorvatské předsednictví v 1. pol. 2020
  (Dokument PDF, 663 KB)
 • 5/2019 K aktuální situaci v severní Sýrii
  (Dokument PDF, 1 MB)
 • 4/2019 Tolerance alkoholu v krvi u cyklistů v porovnání s řidiči, sankce za její porušení a povinná bezpečnostní opatření
  (Dokument PDF, 984 KB)
 • 3/2019 Preventivní opatření proti přemnožení koček, ochrana koček a psů před nelegálním množením
  (Dokument PDF, 686 KB)

Přehledy Parlamentního institutu

 • 127/2019 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 11. do 30. 11. 2019 (Dokument PDF, 767 KB)
 • 126/2019 Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik: Trh bydlení (Dokument PDF, 2 MB)

Analýzy vybraných dokumentů EU

 • 42/19 Hodnocení 7. akčního programu pro životní prostředí
  (Dokument PDF, 735 KB)
 • 41/19 Souhrnná zpráva o podpoře cílů udržitelného rozvoje z roku 2019
  (Dokument PDF, 670 KB)

Týdenní výběr dokumentů EU


Dokumenty SZBP

Zprávy stálé zástupkyně PS při EP

 • 49/2019 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 2. do 8. prosince 2019)
  (Dokument PDF, 470 KB)
 • 48/2019 BRUSELSKÝ DIÁŘ (v týdnu od 25. listopadu do 1. prosince 2019)
  (Dokument PDF, 461 KB)

Aktuální vývoj v eurozóně

 • 127/2019 Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 11. do 30. 11. 2019
  (Dokument PDF, 767 KB)
 • 126/2019 Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik: Trh bydlení
  (Dokument PDF, 2 MB)

Aktuality v oblasti migrace

 • 6/2019 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 8. do 31. 10. 2019
  (Dokument PDF, 772 KB)
 • 5/2019 Přehled aktualit v oblasti migrace za období od 1. 5. do 31. 7. 2019
  (Dokument PDF, 731 KB)

Parlamentní institut

Parlamentní institut plní úkoly vědeckého, informačního a vzdělávacího střediska pro Sněmovnu, její orgány, poslance a Kancelář Poslanecké sněmovny, pro Senát, jeho orgány, senátory a Kancelář Senátu.

Parlamentní institut je rozdělen na tři oddělení, která poskytují rozdílné služby. Oddělení všeobecných studií především odpovídá na dotazy a požadavky poslanců a senátorů a poskytuje všeobecný servis pro orgány sněmovny a informace z oblasti zahraniční politiky. Oddělení pro evropské záležitosti slouží převážně jako odborné zázemí výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny. Zpracovává databázi dokumentů přicházejících z orgánů Evropské unie a další záležitosti, týkající se EU. Oddělení komunikace a vzdělávaní poskytuje služby veřejnosti a provozuje Informační středisko Poslanecké sněmovny. Oddělení Parlamentního institutu jsou v úzkém vzájemném kontaktu, společně realizují zejména odborná školení a semináře jak pro členy parlamentu, tak pro veřejnost. Autoři ze všech oddělení se podílejí na větších společných projektech a studiích.

Více informacíISP (příhlásit)