Sněmovní tisk 420
Novela z. o elektronických komunikacích

Stav projednávání ke dni: 24. června 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 3. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 420/0 dne 1. 3. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 6. 3. 2019 (usnesení č. 165). Určil zpravodaje: Ing. Martin Jiránek a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 614).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 420/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 420/2 (doporučuje schválit).

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2788Patrik Nacher15012-22353.doc (141 KB)7. 5. 2019 v 13:44:31
2814Patrik Nacher15038-22384.doc (68 KB)9. 5. 2019 v 10:25:24
2887Radim Fiala15111-22521.docx (15 KB)23. 5. 2019 v 14:34:51
2892Patrik Nacher15116-22530.doc (61 KB)24. 5. 2019 v 11:08:50
2899Martin Jiránek15123-22540.docx (10 KB)27. 5. 2019 v 17:41:00


Deskriptory EUROVOCu: komunikační systém, smlouva, telekomunikace, telekomunikační politika, zánik smlouvy

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)