Sněmovní tisk 418
Novela z. o odpověd. za škodu způsob.při výkonu veřejné moci

Stav projednávání ke dni: 13. listopadu 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Vít Rakušan, Věra Kovářová, Jana Krutáková, Jan Farský, Petr Gazdík, Petr Pávek) předložila sněmovně návrh zákona 27. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: Rakušan V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 418/0 dne 28. 2. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0418.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 3. 2019. Vláda zaslala stanovisko 27. 3. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 3. 2019 jako tisk 418/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 6. 4. 2019.Deskriptory EUROVOCu: pojištění zákonné odpovědnosti, správní odpovědnost, úředník, veřejná služba, veřejný úřad

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
82/1998novelizujeZákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)418/0


ISP (příhlásit)