Sněmovní tisk 412
Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení

Stav projednávání ke dni: 22. listopadu 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 2. 11. 2019 14:31.

Projednávání tisku navrženo na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3310Olga Richterová15534-23388.docx (14 KB)10. 9. 2019 v 20:04:39
3531Ivan Bartoš15755-23758.docx (12 KB)15. 10. 2019 v 13:52:26
3545Dominik Feri15769-23776.docx (21 KB)16. 10. 2019 v 16:07:31
3547Dominik Feri15771-23778.docx (21 KB)16. 10. 2019 v 16:41:39


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (2)

Deskriptory EUROVOCu: financování z veřejných prostředků, osobní údaje, podpora investic, státní rozpočet, zlepšování bydlení

Navržené změny předpisů (4):

CitaceZměnaPředpisOd
159/1999novelizujeZákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů412/0
211/2000novelizujeZákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů412/0
248/2000novelizujeZákon o podpoře regionálního rozvoje412/0
378/2005novelizujeZákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)412/0


ISP (příhlásit)