Sněmovní tisk 398
Vl.n.z. - v oblasti regulace podnikání na finančním trhu - EU

Stav projednávání ke dni: 25. června 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 398/0 dne 12. 2. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Jan Řehounek a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 616).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 398/1 (přerušuje projednávání).

Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Rozpočtový výbor
č. 26 (26. června 2019)
č. 26, upravená (25. června 2019)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2906Jan Řehounek15130-22550.doc (53 KB)28. 5. 2019 v 16:21:56
3029Pavel Juříček15253-22776.doc (63 KB)21. 6. 2019 v 10:13:57


Deskriptory EUROVOCu: bankovní právo, cenné papíry, dohled nad trhem, emise cenných papírů, finanční trh, investiční společnost, kapitálový trh, obor podnikání

Navržené změny předpisů (9)ISP (příhlásit)