Sněmovní tisk 391
Vl.n.z. o realitním zprostředkování - EU

Stav projednávání ke dni: 12. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 391/0 dne 6. 2. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Patrik Nacher a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 615).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 391/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 391/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 391/3 (doporučuje schválit).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 7. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 391/4 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 391/5 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 9. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 391/6 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 27. 9. 2019 na 34. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 391/7, který byl rozeslán 18. 10. 2019 v 13:40.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 4. 11. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 391/8 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 11. 2019 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 794).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 11. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 158/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 27. 11. 2019 a přijal usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako tisk 158/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 12. 2019 a přijal usnesení č. 122, které bylo rozdáno jako tisk 158/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 11. 12. 2019 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.


  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 14. schůze Senátu (od 11. 12. 2019) jako bod č. 3 (nepřijato usnesení).

Další projednávání možné od 19. 11. 2019.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2348Dominik Feri14572-21689.docx (22 KB)5. 3. 2019 v 15:37:08
2825Milan Pour15049-22405.doc (45 KB)10. 5. 2019 v 09:03:33
2838Adam Kalous15062-22428.doc (38 KB)15. 5. 2019 v 09:21:43
3080Dominik Feri15304-22887.docx (18 KB)8. 7. 2019 v 11:46:15
3203Jan Zahradník15427-23202.docx (21 KB)20. 8. 2019 v 08:36:18
3285Helena Válková15509-23347.docx (23 KB)9. 9. 2019 v 08:45:18
3311Adam Kalous15535-23389.docx (22 KB)11. 9. 2019 v 07:33:11
3365Petr Dolínek15589-23455.docx (19 KB)13. 9. 2019 v 12:11:22
3366Petr Dolínek15590-23456.docx (16 KB)13. 9. 2019 v 12:13:17
3367Petr Dolínek15591-23457.docx (19 KB)13. 9. 2019 v 12:14:02
3377Helena Válková15601-23479.docx (35 KB)17. 9. 2019 v 22:00:58
3423Vojtěch Munzar15647-23547.docx (20 KB)24. 9. 2019 v 15:43:46
3476Adam Kalous15700-23605.docx (22 KB)27. 9. 2019 v 10:16:04
3538Vojtěch Munzar15762-23768.docx (17 KB)15. 10. 2019 v 18:08:37


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (7)

Deskriptory EUROVOCu: obchod s nemovitostmi, odborná kvalifikace, ochrana spotřebitele, pojištění zákonné odpovědnosti, trestní rejstřík, živnost

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)