Sněmovní tisk 333
Novela z. o nemocenském pojištění

Stav projednávání ke dni: 24. března 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 11. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2158Pavel Juříček14382-21333.docx (15 KB)1. 2. 2019 v 13:22:46


Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, nemoc, pracovní nezpůsobilost, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)