Sněmovní tisk 326
Vl.n.z. o dráhách - EU

Stav projednávání ke dni: 24. března 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 11. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 326/0 dne 7. 11. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 11. 2018 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 484).

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 13. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 326/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 326/2 (přerušuje projednávání).

Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
VB - Podvýbor pro Hasičský záchranný sbor České republiky
č. 3 (4. dubna 2019)
č. 3, upravená (4. dubna 2019)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2376Jan Birke14600-21733.docx (22 KB)12. 3. 2019 v 13:39:48
2420Přemysl Mališ14644-21817.docx (18 KB)
14644-21818.docx (19 KB)
20. 3. 2019 v 16:05:26
2425Milan Feranec14649-21823.docx (50 KB)21. 3. 2019 v 08:37:11


Deskriptory EUROVOCu: dopravní licence, národní doprava, poskytování služeb, přibližování legislativy, regionální doprava, vnitrostátní doprava, železniční doprava

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)