Sněmovní tisk 306
Zpr.o využití doporučení veřejné ochránkyně práv za rok 2017

Stav projednávání ke dni: 14. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o využití doporučení veřejné ochránkyně práv na změny právní úpravy uvedených ve Výroční zprávě za rok 2017

Autor: předseda vlády

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 15. 10. 2018 jako tisk 306/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 24. 10. 2018 (usnesení č. 120). Zpravodajem určena prof. JUDr. Helena Válková, CSc..

  • V
    • Petiční výbor projednal zprávu a vydal 13. 12. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 306/1 (doporučuje vzít na vědomí).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, daň z majetku, doporučení, evidence obyvatelstva, ombudsman, sociální služby, sterilizace, všeobecné zdravotní pojištěníISP (příhlásit)