Sněmovní tisk 301
Vl.n.z, kterým se mění některé zák.na úseku vnitřní správy - EU

Stav projednávání ke dni: 22. března 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 301/0 dne 10. 10. 2018.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: Ing. Milan Pour a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 14. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  1. Čtení proběhlo 14. 11. 2018 na 20. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 25. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 470).

 • V

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2347Milan Pour14571-21688.doc (49 KB)5. 3. 2019 v 11:20:48


Deskriptory EUROVOCu: cizí státní občan, elektronická správa, elektronická správa dokumentů, evidence obyvatelstva, státní občanství, úřední dokument

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)