Sněmovní tisk 299
Novela z. o soudnictví ve věcech mládeže - EU

Stav projednávání ke dni: 23. března 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2144Karla Maříková14368-21317.docx (18 KB)31. 1. 2019 v 13:28:12


Deskriptory EUROVOCu: mladý člověk, přibližování legislativy, soud pro mladistvé, trestní odpovědnost mladistvých, trestní řízení, trestní stíhání

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)