Sněmovní tisk 260
Novela z. o státním občanství ČR

Stav projednávání ke dni: 25. března 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 13. 7. 2018. Návrh zákona rozeslán dne 13. 7. 2018 senátorům jako tisk 312/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 7. 2018 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 8. 2018 a přijal usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako tisk 312/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2018 na 16. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 480).
  Návrh projednán dne 15. 8. 2018 na 17. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 507).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 21. 8. 2018.
Zástupce navrhovatele: Oberfalzer J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 260/0 dne 22. 8. 2018.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 8. 2018. Vláda zaslala stanovisko 20. 9. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 9. 2018 jako tisk 260/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: Česká republika, dvojí státní příslušnost, potomek, státní občanství, udělení občanství

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)