Sněmovní tisk 257
Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2017

Stav projednávání ke dni: 11. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2017

Autor: RČRo

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 13. 8. 2018 jako tisk 257/0.

  • PS

    Předseda sněmovny projednání zprávy doporučil 22. 8. 2018.

  • V
    • Volební výbor projednal zprávu a vydal 3. 10. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 257/1 (doporučuje schválit).

Projednávání tisku zařazeno na pořad 39. schůze (od 26. listopadu 2019).



Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, kontrola rozpočtu, programová produkce, rozhlasové vysílání, rozpočet, zpráva o činnosti



ISP (příhlásit)