Sněmovní tisk 211
N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod

Stav projednávání ke dni: 22. března 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 14. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: Výborný M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 211/0 dne 15. 6. 2018.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 10. 7. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 7. 2018 jako tisk 211/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 27. schůze (od 5. března 2019).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Charta lidských práv, manželství, rodinné právo, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)