Sněmovní tisk 207
Novela z. o obchodních korporacích - EU

Stav projednávání ke dni: 11. prosince 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 207/0 dne 14. 6. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Mgr. et Mgr. Jakub Michálek a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 546).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 207/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 207/2 (doporučuje schválit).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 207/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 207/4, který byl rozeslán 13. 9. 2019 v 9:19.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 23. 9. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 207/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 11. 2019 na 35. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 793).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 18. 11. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 157/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 11. 2019 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 27. 11. 2019 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 157/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 12. 2019 a přijal usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako tisk 157/2 (schvaluje).

  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 14. schůze Senátu (od 11. 12. 2019) jako bod č. 5 (5. bod dopoledního jednání ve středu 11. prosince).

Další projednávání možné od 19. 11. 2019.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1478Dominik Feri13702-20292.doc (34 KB)18. 10. 2018 v 15:57:22
2260Dominik Feri14484-21525.docx (19 KB)19. 2. 2019 v 18:02:53
2343Dominik Feri14567-21682.docx (11 MB)28. 2. 2019 v 17:31:35
2344Dominik Feri14568-21683.docx (117 KB)28. 2. 2019 v 17:38:31
2349Karla Maříková14573-21690.docx (20 KB)5. 3. 2019 v 17:30:23
2365Jan Bartošek14589-21713.docx (52 KB)8. 3. 2019 v 16:04:03
2664Dominik Feri14888-22146.docx (23 KB)16. 4. 2019 v 17:50:36
2913Kateřina Valachová15137-22559.docx (27 KB)30. 5. 2019 v 13:22:31
2938Marek Benda15162-22614.docx (21 KB)5. 6. 2019 v 10:20:33
3312Jiří Strýček15536-23390.docx (26 KB)11. 9. 2019 v 08:37:19
3318Jan Chvojka15542-23399.docx (22 KB)11. 9. 2019 v 10:05:02


Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, kapitálová společnost, konkurenceschopnost, notář, profesní obchodní společnost, státní občanství, typ podniku, veřejná obchodní společnost, vztahy mezi členskými státy EU

Navržené změny předpisů (11)ISP (příhlásit)