Sněmovní tisk 205
Novela z. o evidenci tržeb - EU

Stav projednávání ke dni: 22. března 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 205/0 dne 13. 6. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Juříček, Ph.D. a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Jan Volný (usnesení č. 329).
  1. Čtení proběhlo 19., 21. 9. 2018 na 19. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. 1. Čtení proběhlo 23. 10. 2018 na 20. schůzi. Projednávání návrhu bylo odročeno (usnesení č. 360). 1. Čtení proběhlo 18., 20. 12. 2018 na 24. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 25. 1., 13. 2. 2019 na 26. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 500).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 205/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 25. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 205/2 (přerušuje projednávání).

Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Ústavně právní výbor
č. 38 (20. března 2019)
Výbor pro zdravotnictví
č. 41 (20. března 2019)

Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
1385Věra Kovářová13609-20133.docx (27 KB)2. 10. 2018 v 16:31:20
1473Marian Jurečka13697-20284.docx (48 KB)16. 10. 2018 v 08:31:03
1985Marian Jurečka14209-21027.docx (43 KB)14. 12. 2018 v 13:17:15
2406Vojtěch Munzar14630-21800.docx (203 KB)19. 3. 2019 v 11:41:04
2421Věra Kovářová14645-21819.docx (60 KB)20. 3. 2019 v 16:48:06


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (2)

Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, daňový poplatník, jednotný účetní systém, maloobchodní prodej, příjem – platba, účetní systém, účetnictví

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)