Sněmovní tisk 204
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

Stav projednávání ke dni: 24. března 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 204/0 dne 13. 6. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Lukáš Kolářík a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18. 9. 2018 na 19. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 2. 11. 2018 na 20. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 382).

 • V

Poslanecká sněmovna

Projednávání tisku zařazeno na pořad 27. schůze (od 5. března 2019).Deskriptory EUROVOCu: nemoc, pojistné, pracovní nezpůsobilost, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)