Sněmovní tisk 191
Novela z. o dráhách

Stav projednávání ke dni: 24. března 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Poslanec předložil sněmovně návrh zákona 1. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: Dolínek Petr.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 191/0 dne 1. 6. 2018.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2018 jako tisk 191/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2018 (usnesení č. 87). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Feranec a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2019 na 26. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 493).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 191/2 (doporučuje schválit).

Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
Hospodářský výbor
č. 25 (20. března 2019)


Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dopravy, dopravní infrastruktura, jízdní personál, městská doprava, městská hromadná doprava, metro

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)