Sněmovní tisk 121
Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech

Stav projednávání ke dni: 19. března 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 9. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 121/0 dne 12. 3. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 3. 2018 (usnesení č. 49). Určil zpravodaje: Zuzana Majerová Zahradníková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2019 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 502).

 • V
  • Zahraniční výbor mezinárodní smlouvu neprojednal.
   Projednávání zařazeno na pozvánce na jednání:
   č. 27 (20. a 21. března 2019)

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 9. 3. 2018 jako senátní tisk 246/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 4. 2018 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 4. 2018 a přijal usnesení č. 111, které bylo rozdáno jako tisk 246/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 5. 2018 a přijal usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako tisk 246/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2018 na 16. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 471).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, cizí státní občan, mezinárodní trestní právo, mezinárodní úmluva, Organizace amerických států, soudní spolupráce, soudní spolupráce EU v trestních věcech, trestní soudISP (příhlásit)