Sněmovní tisk 113
Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016

Stav projednávání ke dni: 17. června 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2016

Autor: RČT

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 1. 3. 2018 jako tisk 113/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 7. 3. 2018 (usnesení č. 45). Zpravodajem určen Petr Dolínek.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 12. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 113/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 31. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Projednávání bylo přerušeno.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 30. schůze (od 28. května 2019).Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (1)

Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, televize, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)